Zoek de verspillingen – Supply Chain Management

Zoek de verspillingen – Supply Chain Management

Wist jij dat schade door toeleveringsproblemen in de supply chain wereldwijd het grootste risico voor bedrijven is in 2018? Hoe worden deze problemen momenteel verholpen?

– door te verifiëren of  de leverancier zich houdt aan de afspraken,
– door voorraad te bufferen vanwege de onzekerheid (natuurrampen, stilstand in bedrijfsprocessen), – door de oorzaak te achterhalen van besmette of beschadigingen producten,
– door te onderzoeken waar producten vandaan komen en of ze aan de kwaliteitsnormen voldoen.

Conclusie:  door ondoorzichtige processen neemt de betrouwbaarheid en kwaliteit af en het aanbod van werk toe. Daarnaast maakt een complexe keten het lastig om verantwoordelijkheden door te belasten (boetes, verloren, gestolen of beschadigde goederen).

Hoe zou het anders kunnen?

Stel dat ketendeelnemers gaan samenwerken vanuit een gedeeld informatieplatform en gedeelde applicaties. Dan ontstaat er 1 enkele versie van de waarheid (waardestroom). Track and trace (oorzaak bepalen) wordt dan eenvoudig en processen meer voorspelbaar. Transparantie vergroot de betrokkenheid, verantwoordelijkheid en feedbackloop tussen de samenwerkende partners.

Blockchain – is dat wel zuivere koffie? – Bext360

 

TIMWOODS

Transport Met Blockchain-technologie kunnen updates voor het product binnen enkele minuten worden weergeven. Alle partners weten waar een product staat, wie het heeft gemaakt en wanneer het wordt afgeleverd.
Voorraad Geen mails meer sturen. Alle informatie is gedigitaliseerd en direct te downloaden. Dit leidt tot minder administratief werk en een consistentere gegevensregistratie.
Beweging  Er wordt gewerkt vanuit één informatieplatform dat ervoor zorgt dat er minder informatie hoeft worden opgezocht, geprint en overgedragen.
Wachten De gedeelde werkelijkheid maakt dat er kortere doorlooptijden ontstaan, minder opstoppingen, minder vertragingen.
Overproductie Doordat het proces beter inzichtelijk is, de productie beter in te schatten en hoeft er niet “gebufferd” te worden.
Overprocessing Dossiers worden niet fysiek en elektronisch op verschillende plekken opgeslagen.
Fouten (Fouten) analyses en voorspellingen zijn eenvoudiger te maken. Verantwoordelijkheid toe te wijzen.
Skills Meer tijd kan worden besteed aan waarde toevoegde activiteiten. Ook klanten kan je toegang geven tot informatie, vragen mee te denken, feedback te geven en te belonen met een loyaliteitsprogramma.

 

Leave a Reply

Close Menu