Zoek de verspillingen in het proces: opslag en toegang tot medische gegevens

Zoek de verspillingen in het proces: opslag en toegang tot medische gegevens

Zoek de verspillingen in het proces: opslag en toegang tot medische gegevens
De kwaliteit van ons zorgstelsel is grotendeels afhankelijk van de wijze waarop medische gegevens van patiënten worden opgeslagen en overgedragen. De documentcommunicatie van klinische testgegevens en elektronische medische dossiers bevindt zich nog in de leeftijd van “ruilhandel”. Als patiënten tussen aanbieders verhuizen, raken hun gegevens verspreid over verschillende organisaties en kan toegang tot eerdere records worden verloren.  Soms lijkt het meer op bankieren; je houdt rekeningen aan bij verschillende aanbieders.

Hieronder geven wij inzicht in het huidige proces en daarnaast inzicht in een organisatie-ontwerp o.b.v. Blockchain technologie. Naar onze mening worden veel verspillingen weggenomen met dit nieuwe organisatie-ontwerp en daarnaast voegt het vertrouwen en verantwoordelijkheid toe aan het proces. In het formulier ”zoek de verspillingen” hebben wij de voordelen uiteengezet.

Huidige proces

Tussenpersonen en instellingen beheren medische gegevens van patiënten. Voor de opslag van deze data worden verschillende systemen gebruikt. Patiënten ondervinden ongemakken bij het bekijken van hun medisch dossier. Het verhuizen van dossier kan leiden tot verlies van informatie.

Blockchain as a service (Baas) van het MIT
MedRec is een initiatief van het MIT (prestigieuze technische universiteiten) die met slimme contracten van patiënten en zorgverleners wil koppelen aan de adressen van bestaande medische dossiers. Het slaat niet direct patiëntgegevens op; het codeert metadata waarmee records veilig kunnen worden geopend door patiënten en de toegang tot gegevens van verschillende providers wordt gecombineerd. Deze metagegevens bevatten informatie over eigendom, toestemming en integriteit van de aangevraagde gegevens.

Bekijk dit filmpje om inzicht te krijgen in het nieuwe proces.

Blockchain as a service (Baas) van Nederlandse bodem: Ledger Leopard
Ledger Leopard is een Blockchain specialist die voor Zorginstituut Nederland de blockchaintoepassing Mijn Zorg Log heeft gebouwd. Aan de hand van 2 casussen (Appie en Geertje) wordt duidelijk hoe Blockchain technologie kan bijdragen aan minder administratieve rompslomp, een robuuste gegevensuitwisseling, een betere samenwerking en analyse met als gevolg een tevredener klant.

Filmpje over Appie (opslag en toegang tot medische gegevens)

Meer info over casus Geertje (mantelzorg)

TIMWOODS

Transport Overdracht van medische gegevens tussen instellingen en tussenpersonen. Dankzij een gedeelde werkelijkheid is transport van data niet meer nodig.
Voorraad Door de vele overdrachtsmomenten ontstaan er (ongelezen) e-mails, verschillende plekken van voorraad (versnippering van informatie) en casussen in behandeling. Analyses (door onderzoekers) zijn moeilijker te maken.
Beweging Printen, kopiëren, versturen van patiënt gegevens tussen afdelingen en instituten.
Wachten Door versnippering van medische gegevens, het ontbreken van een “compatible” systemen, geen eenduidige werkwijze en geen gelijke benamingen van data.
Wachten Ontslaginstructies of recepten zijn lastiger te genereren o.b.v. gedeelde/onvolledige/versnipperde data. Het is een proces gebaseerd op Push technieken ipv Pull (leveren als de klant vraagt). Medische onderzoekers hebben onvoldoende toegang tot patiëntgegevens om te gebruiken voor verder medisch onderzoek.
Fouten Patiënten hebben te maken met ernstige ongemakken bij het bekijken van hun dossier door een “versnippering” van informatie over verschillende instanties. Er is geen uniforme, eenduidige manier om dossier te openen, te controleren en te corrigeren. Ook kunnen gegevens verloren gaan door verhuizingen van de patiënt naar andere instellingen.
Skills Te veel tijd gaat verloren aan het overdragen van medische dossier en het opnieuw opvoeren van deze data. Ook is de naleving op regelgeving tijdsintensief. Verder hebben klanten geen gebruiksvriendelijke toepassing (een app op de telefoon) voor toegang tot hun data wat hun beperkt in hun mogelijkheden om dingen uit te zoeken of te weten te komen.

 

Leave a Reply

Close Menu