Is Blockchain de nieuwe Leantool?

Is Blockchain de nieuwe Leantool?

Lean is een filosofie en manier van werken waarbij gestreefd wordt naar maximale klantwaarde tegen minimale inspanning. Zij focust zich daarbij op het wegnemen van verspillingen in het proces, onbalans en inspannend werk. Lean kun je toepassen door continu verbeteringen aan te brengen in een bestaand proces (Kaizen). Of door een meer drastischer verandering door te voeren (Kaikaku) in de werkwijze van de organisatie (Lean startup methode).  Zo’n drastische verandering wordt vaak ingegeven door de komst van een nieuwe innovatie of technologie.

Internet is een voorbeeld van zo’n nieuwe technologie. Met de komst van het internet zijn er nieuwe interactie mogelijkheden ontstaan die hebben geleid tot nieuwe organisatiemodellen en ook hele nieuwe verdienmodellen. Als je deze verandering niet hebt zien aankomen en bent blijven focussen op verbeteringen van het bestaande proces, dan kun je bedrogen uitkomen.

Een voorbeeld
Stel dat we er in 1994 voor hadden gekozen de fysieke schoenenwinkel te optimaliseren door de presentatie, looprichting, schaphoogte, administratie, enzovoort te optimaliseren. Zou dan ook het bedrijfsresultaat zijn verbeterd?
Mogelijk niet, als gevolg van concurrentie uit onverwachte hoek; de opkomst van webshops zoals Zalando. Door de komst van nieuwe mogelijkheden kunnen dus ook behoeftes veranderen. Denk aan een verschuiving van fysiek naar digitaal (e-books), van bezit naar gebruik (van CD naar Spotify), van thuis naar mobiel bellen, van brievenpost naar pakketdiensten.

Blockchain is een nieuwe technologie,  die vergelijkbaar met het internet, nieuwe mogelijkheden van interactie mogelijk maakt en grote potentie heeft als je partijen als PWC, AccentureGoldman Sachs  Deloitte en het World Economic Form mag geloven.

Deze mogelijkheden komen voort uit het organisatiemodel; de wijze waarop data wordt opgeslagen (decentraal), gevalideerd (cryptografie en consensus vooraf) en de wijze waarop toegang wordt verkregen tot deze data (vertrouwen wordt geïntegreerd).

Het is goed om te weten welke veranderingen Blockchain gaat brengen voor producten, diensten en processen. Hiervoor hoef je geen techneut te zijn. De mogelijkheden en het potentieel kun je zien door het concept te leren begrijpen. Hieronder 3 voorbeelden vanuit het concept en toepassingsgebieden:

 1. Dienst die de belofte aan de klant bewijst
  Voorbeeld: een bedrijf dat een bepaalde kwaliteit koffiebonen garandeert en hier volledig transparant over is: https://www.youtube.com/watch?v=Z4SwLD4frloVoordelen:
  – controle eenvoudig uit te voeren – direct beschikbaar – fraudebestendig – kwaliteit is belangrijk – iedereen maakt gebruik van dezelfde communicatievorm – data en werkelijkheid – pull systeem (flow)
 2. Dienst waarbij een klant zijn gelijk kan bewijzen
  Voorbeeld: een klant wil bewijzen dat een diploma is behaald. Voor het raadplegen of overleggen van zo’n diploma is de klant niet meer afhankelijk van de opleider, leraar of het fysieke papiertje. In Nederland zijn dit soort zaken vaak goed geregeld, maar in grote delen van de wereld is dit een enorm probleem. Met de Blockchain e-portfolio heeft de klant 24/7 toegang tot haar opleidingen en bepaalt zelf wie daar toegang toe krijgt: https://blockchain.open.ac.uk/about/

Voordelen:
– 24/7 bereikbaar – klant centraal – lage kosten door disintermediair – authenticiteit – privacy -controle eenvoudig uit te voeren

 1. Decentrale netwerkplatformen
  Dit zijn platformen die niet geleid worden door een centrale autoriteit, maar waarbij de overeenstemming wordt bereikt dankzij de werking van het netwerkprotocol. Een platform waarbij bijdragen voor het creëren en onderhoud van het platform wordt beloond door een eigen cryptomunt. Een voorbeeld hiervan is Steemit (alternatief voor Facebook).
  https://www.youtube.com/watch?v=FiKKWfoD1UEVoordelen:
  – contentcreatie wordt beloond – lage kosten door disintermediair – iedereen heeft toegang
  – eenduidige/gelijke behandeling van klanten

Wat zien we nu al gebeuren met Blockchain wat eerder niet mogelijk was met het internet?

 • geld overmaken aan een ander zonder dat je daarvoor een intermediair nodig hebt
 • geld opslaan en overmaken zonder dat je daarvoor een bankrekening of paspoort nodig hebt
 • handel op marktplaatsen zonder tussenkomst van een intermediair
 • beloning in micro betalingen voor handelingen die verricht worden op het internet
 • beloond worden voor content die gedeeld wordt op het internet
 • betalen in cryptocurrencies voor diensten of producten die jij afneemt
 • iets onveranderbaar vastleggen
 • betaald krijgen voor het in gebruik geven van data opslag
 • liquide maken van vermogensbestanddelen die nu niet liquide zijn (zonder het in zijn geheel te moeten verkopen).

Samenvattend
Met Lean kun je bestaande processen verbeteren of besluiten een wijziging op strategisch niveau door te voeren. Alvorens je kiest voor een bepaalde strategie is het belangrijk te weten wat de behoeftes (gaan) zijn van jouw klanten en wat (toekomstige) mogelijkheden zijn om in deze behoefte te voorzien.

Blockchain staat nog in de kinderschoenen, maar het concept is duidelijk. Door het concept te leren begrijpen en je te laten inspireren door voorbeelden ga je de verandering zien voor processen, diensten en producten. Vergelijkbaar met de auto, hoef je geen techneut te zijn om te kunnen vertellen wat je met een auto kunt doen.

Leave a Reply

Close Menu