Flow creëren met een Blockchain

Flow creëren met een Blockchain

Als je denkt aan het verbeteren van de doorlooptijd van een proces, wordt al snel gedacht aan transport of beweging van fysieke producten. Maar hoe vaak stokt het proces niet doordat er iets geverifieerd moet worden of geautoriseerd? Voor de snelheid van een proces is het daarom belangrijk rekening te houden met 3 stromen:

  1. fysieke productstroom (als er sprake is van een product)
  2. een (product)informatiestroom (wie, wat, waar, wanneer, hoeveel)
  3. een betaalstroom (hoeveel voor wat, wanneer door wie)

Wat kan een Blockchain verbeteren aan deze stromen?

Een Blockchain wordt wel eens vergeleken met een gedeelde database/grootboek die onveranderbaar is. Dit ogenschijnlijk eenvoudige principe van een gedeelde database, zorgt voor een gedeelde werkelijkheid bij de deelnemers. Laten we eens kijken welke verspillingen (TIM WOODS) hiermee kunnen worden voorkomen?

  • Doordat alle deelnemers 24/7 toegang hebben tot dezelfde informatie kan “wachten” op eerdere processtappen enorm worden gereduceerd.
  • Het voorkomt dat informatie (denk aan n.a.w. gegevens of productcode) opnieuw moeten worden ingevoerd. De verwerkingstijd of doorlooptijd wordt hierdoor verbeterd.
  • Je bent niet afhankelijk van een fysieke plek. Met een computer en internet heb je toegang tot de informatie. Dit voorkomt “onnodige beweging” in een proces.
  • De informatie is identiek en hoeft niet te worden overgedragen. Dit voorkomt fouten of onvolledige informatie, veroorzaakt door overdracht.
  • Knelpunten zijn eenvoudig te identificeren en ook de verantwoordelijkheid is makkelijker te bepalen. Een procescontrole (audit) wordt een stuk eenvoudiger.
  • Er is 1 procesdossier; geen versnippering meer van informatie over meerdere databases, afdelingen of entiteiten.
  • De verantwoordelijkheid voor het afhandelen van processtappen wordt vergroot en daarmee het proces versneld. Je verschuilen achter eerdere processtappen wordt onmogelijk gemaakt.

Uit bovenstaande blijkt dat doordat iedereen over dezelfde informatie beschikt, veel verspillingen worden voorkomen. Deze verspillingen worden weggenomen uit de (product)informatiestroom en hebben daarmee indirect invloed op de doorlooptijd van de fysieke productstroom.

Wat kan een Blockchain toevoegen aan de betaalstroom?

Met een Blockchain is het voor het eerst ook mogelijk om betalingen uit te voeren zonder hulp van een bank of intermediair. Dit zou aanleiding kunnen geven om het proces volledig anders in te richten. Want stel dat je besluit om de betaling te laten plaatsvinden gelijktijdig met de levering, dan heeft dat directe impact op je betalingsrisico’s, debiteurenbeheer, solvabiliteit enzovoort. Onze huidige betalingsafspraken (en moreel) zijn voortgekomen uit de onmogelijkheden om direct af te kunnen rekenen (boter bij de vis principe). Nu dit wel mogelijk wordt gemaakt, kan dit leiden tot grote veranderingen.

Conclusie

Blockchain is een nieuwe technologie die nog in de kinderschoenen staat, maar grote beloftes heeft naar de toekomst. Alleen al het eenvoudige principe dat er gewerkt kan worden vanuit 1 gedeelde werkelijkheid biedt al zo veel voordelen ten opzichte van de traditionele manier van werken (informatieoverdracht) dat het goed is om de mogelijkheden van deze innovatie te blijven volgen. Ook betalingen hoeven een proces niet meer te stagneren.

Deze transparante manier van organiseren, biedt vele voordelen, maar zal ook wennen zijn. Het brengt nieuwe organisatiemodellen voort (DAO, DAC’s en Dapps), businessmodellen en vooral ook verantwoordelijkheden. Uiteindelijk is de klant koning. Een Blockchain biedt ook unieke mogelijkheden om de klant te betrekken bij het proces, te belonen voor loyaliteit en te laten zien dat je doet wat je de klant belooft.

Leave a Reply

Close Menu