De rol van de Lean consultant

De rol van de Lean consultant

Een terugkerende vraag die wij krijgen is wat de relatie is van Blockchain met lean? En wat je als lean consultant hebt aan onze training? In deze blog geven wij antwoord op deze zeer terechte en goede vragen.

Wat is lean? En de relatie met Blockchain

De meeste mensen denken dat lean alleen gaat over continu verbeteren. En dat is ook logisch, want dat is waar de lean consultant zich mee bezig houdt. Zij richten zich op het bestaande proces en hebben allerlei tools in handen om het proces te verbeteren.

Maar er zijn momenten dat een bestaand proces, in zijn geheel, toe is aan vervanging. Zo’n moment wordt vaak ingegeven door een nieuwe innovatie. In lean termen spreekt men dan over Kaikaku of Kakushin. De vraag die we dan beantwoord willen hebben is ”doen we de juiste dingen?”. En dit is een vraag op strategisch niveau. Deze vraag gaat vooraf aan de vraag “doen we de dingen goed?” Een vraag op tactisch of operationeel niveau.

De lean filosofie is bedacht in een industrieel tijdperk en de lean tools zijn ontwikkeld om bestaande processen te verbeteren. Inmiddels leven we in een digitaal tijdperk en vindt een groot deel van onze interactie op het internet plaats. Ter verduidelijking schetsen we een aantal fases en de gevolgen voor organiseren/coördineren.

Fases Uitvinding Organisatie trend
Rondtrekkende communities
Ruilhandel Geld Intermediair organiseren
Industriële tijdperk Fabriek, organisatie Lean organiseren
Digitale tijdperk Computer, internet, mobiele telefoon Platform organiseren, data driven, Scrum, Agile
Internet + cryptografie Netwerkorganisatie, disintermediair

Een nieuw tijdperk: een nieuwe lean tool
Het industriële tijdperk is in de 21ste eeuw over gegaan in een digitaal tijdperk. En wat we inmiddels weten over het digitale tijdperk is dat de gevolgen vooraf moeilijk in te schatten waren, maar enorme impact hebben gehad. En ondanks de enorme impact is de verandering achteraf makkelijk te reconstrueren en volkomen logisch. Wat begon met het versturen van een email en heeft geleidt tot nieuwe organisatie -en verdienmodellen, een nieuwe inkomstenbron (big data), nieuwe verleidingstechnieken (gamificatie) en ander gedrag van de klant (o.a. iPhone verslaving).

Voor Blockchain technologie komt het nog te vroeg om precies te weten welke veranderingen het gaat brengen. Toch kunnen we vanuit het concept en eigenschappen 3 functies redelijk goed voorspellen.

  1. Het lijkt werkzaamheden van het intermediair in zijn geheel of gedeeltelijk te gaan vervangen. Er komt een digitale variant van het intermediair.
  2. De Blockchain is zeer geschikt om de authenticiteit van iets vast te leggen en te kunnen volgen.
  3. De Blockchain kan een belangrijke “tool” worden voor kostenreductie.

Wat heb ik aan de training Blockchain voor lean?

Na het volgen van onze training kun je uitleggen:

  • Wanneer een Blockchain een goed idee is. Je kunt dit uit tekenen, simuleren en voorbeelden van laten zien.
  • Ook kun je uitleggen waarom het digitaal onveranderbaar vastleggen van de authenticiteit baanbrekend is. En waarom dit leidt tot een kostenreductie en nieuwe interactiemogelijkheden.
  • En natuurlijk staan we stil bij de verspillingen (Tim Woods) die worden weggenomen vanuit het organisatie-concept; een gedeelde werkelijkheid.

Waarom is het belangrijk om te weten welke veranderingen er aan zitten te komen?
Lean gaat over behoeftes, over een slimme en effectieve coördinatie en samenwerking. De manier waarop samengewerkt wordt is mede afhankelijk van de mogelijkheden die ervoor zijn.

Blockchain technologie biedt nieuwe manieren om samen te kunnen werken. Het maakt nieuwe vormen van interacties mogelijk die eerder nog niet mogelijk waren. Vergelijkbaar met het internet zal dit leiden tot nieuwe organisatie -en verdienmodellen en ander gedrag bij de klant. Je zou Blockchain technologie dan ook kunnen omschrijven als de lean tool voor het digitale tijdperk.

Als je als lean consultant niet weet wat de veranderingen zijn die gaan komen, rijst de vraag waarom het “lean” is om het bestaande proces te blijven verbeteren? Inzicht geeft uitzicht.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze blog worden gewaardeerd! Meer weten over onze (incompany) trainingen? Stuur ons dan een PM.

 

Hieronder een overzicht van de voordelen die Blockchain technologie biedt vanuit haar concept.

Stroom Concept Gevolg
Product (informatie)* Transparant, gedistribueerd, onveranderbaar Vertrouwen, verantwoordelijkheid
Proces (informatie) Gedistribueerd en geautomatiseerd Disintermediair (Tim Woods)
Betaal Boter bij de vis Minder wachten, geen kosten voor intermediair.

*Voorwaarden: product -en proces informatie bevatten dezelfde data op dezelfde momenten.

Leave a Reply

Close Menu